– För mig förefaller det som att olyckan berodde på ett systemutvecklingsfel i övergången mellan olika signalsystem på  den aktuella banan, säger Anders Lundström, som tidigare arbetade på den europeiska järnvägsbyrån, ERA, med ansvar för bland annat säkerhetsfrågor.

I dag är han anställd av Trafikverket, Sekomedlem och för närvarande utlånad till näringsdepartementet för att förhandla om EU:s fjärde järnvägspaket, som även det delvis handlar om säkerhet.

Anders Lundström är kritisk till att det i alla fall till att börja med verkar som om skulden i allt väsentligt lagts på lokföraren.

– Säkerhetssystemen inom järnvägen bygger på att enstaka fel av en förare inte ska kunna orsaka en katastrof av det här slaget. Om det sker är det en brist i systemet, säger han.

I det spanska fallet finns uppgifter om att banan som snabbtåget  körde på inte hade samma signalsystem hela vägen och att det finns brister i övergången mellan olika system. Det är kritiska punkter, menar Anders Lundström, där systemet sätts på prov. Även i Sverige finns banor med olika typer av signalsystem där lokförare måste anpassa sig till vilket system som gäller.

Men enligt Anders Lundström sker i Sverige en automatisk hastighetssänkning om lokföraren inte är uppmärksam på att ett nytt system träder.

– Det verkar inte ha skett i Spanien, säger han.

Å andra sidan är det inte helt uteslutet att olyckor liknande den i Spanien kan inträffa i Sverige, menar han. Det finns sträckor på den svenska järnvägen utan utrustning för automatisk hastighetskontroll, som ATC eller ERMTS (det mest moderna systemet som i dag finns på Botniabanan och inom flera EU-länder).

– Där skulle det rent teoretiskt kunna inträffa en urspårning på grund av för hög hastighet. Dessutom finns det en möjlighet för föraren att koppla ur ATC- systemet.

Alla olyckor på nationell järnväg som utreds av ett oberoende organ (i Sverige Statens haverikommission) ska anmälas till den europeiska järnvägsbyrån. Den spanska haverikommissionen har, när detta skrivs, ännu inte lämnat någon formell rapport.

Värsta olyckan på 25 år

Olyckan i Spanien är den värsta i Europa sedan 1988 när det gäller antalet omkomna.

I genomsnitt omkommer cirka 60 resenärer årligen i tågolyckor i hela EU. Enligt Anders Lundström är det därmed 30 gånger säkrare att ta tåget än att åka bil.

Det är dessutom ytterst ovanligt med urspårningar som leder till dödsfall. De flesta resenärer som dödas vid tågolyckor gör det vid av- och påstigning.