–Enligt vår uppfattning förekom ensamarbete i allt för hög grad. Till dags dato har arbetsgivaren inte vidtagit några åtgärder, säger Markuu Murtosaari, som arbetar vid Kronobergshäktet och är huvudskyddsombud för regionen i Stockholm.
Agneta Kempe är kriminalvårdschef vid häktet i Huddinge. Hon säger att de frågor som kom upp vid inspektionen har hanterats i lokal samverkan.
– Några punkter var felaktiga, andra är åtgärdade och resten arbetar vi med. Om vi behöver hjälp begär vi det, säger hon.
Har ni tagit upp frågan om ensamarbetet?
– Jag har redan svarat på frågan. Vi har haft lokal samverkan och vi har inte begärt hjälp utifrån, säger Agneta Kempe.
I går misshandlades en 25-årig kriminalvårdare till döds av en intagen på häktet i Huddinge. Enligt uppgift var vårdaren till en början ensam med den intagne. Den intagne var av allt att döma bedömd som farlig och då ska det enligt rutinerna vara flera vårdare närvarande vid en förflyttning.
––Ja, så ser reglerna ut, säger Markuu Kurosaari, som i övrigt inte vill kommentera det som hänt innan han vet mer.
På häktet får all ordinarie personal idag hjälp och stöd av professionella krishanterare.
– Kriminalvården sköter krisarbetet på ett jättebra sätt, säger klubbordförande Patrik Öhrnell. Men de vore bra om man satsade lika mycket på att undvika kriser.
Efter händelsen är facket mycket kritiskt till att Kriminalvården under senare år satsat mycket på teknisk säkerhet och samtidigt minskat bemanningen på såväl häkten som anstalter.