Efter en anmälan av skyddsombuden vid Euoromaint gjordes en arbetsmiljöinspektion hösten 2007. Där framkom att det behövdes extra gångbryggor på taken till tågsätten då reparatörernas arbetsställningar var mycket besvärliga.
Kravet på åtgärder ställdes till Euromaint, eftersom det var deras skyddsombud som uppmärksammat problemen.
Enligt Ilona Östlund, kommunikationsdirektör på Euromaint gick beställningen sedan via SL som äger fordonen, vidare till Alstom, tillverkaren. Ilona Östlund säger att det är hos Alstom den försening skett som ledde till Arbetsmiljöverkets hot om vite.
Arbetsmiljöverkets beslut fick avsedd effekt och nu har Alstom åtgärdat alla fordon i trafik och de har blivit godkända av skyddsombudet. Slutbesiktning görs den 25 januari.