Lokala förhandlingar har pågått sedan Götalandståg tog över pendel- och regionaltrafiken i Västsverige från danska DSB för snart ett år sedan.

Sekos krav har hela tiden varit att ett nytt lokalt avtal ska ha samma värde som det tidigare avtalet med danska DSB.

Ett nytt krav är att Götalandståg måste återgå till att vara ett eget bolag. SJ meddelade strax före påsk att dotterbolaget Götalandståg skulle läggas ner och verksamheten bli ett affärsområde inom SJ.

Seko har också lagt kompletterade yrkanden i de centrala branschförhandlingarna, som ännu inte är klara.

Seko kräver att branschavtalet ska ha särskilda bilagor med avtal för pendeltågstrafiken i Stockholm respektive Göteborg. I Stockholm ska Stockholmstågs avtalsvillkor gälla, oavsett entreprenör. I Göteborg ska DSB-avtalet vara mall.

Seko vill också ha ett ökat skydd för anställningsvillkoren vid övergång av verksamhet. I dag gäller de gamla villkoren i 12 månader, Seko anser att det kan finnas tillfällen då den perioden bör förlängas.

Den 2-3 maj återupptas de centrala förhandlingarna inom spårtrafiken.