Problemet är inte nytt men gränsen nåddes helgen före midsommar med hot och stenkastning. Sekos skyddsombud stoppade ensamarbetet med biljettvisering ombord och redovisade en lista på mer än 100 händelser som de ombordanställda råkat ut för.

Arbetsmiljöverket gav skyddsombudet rätt och de har godkänt stoppet som gäller till den 19 augusti.

Enligt Lars-Åke Persson, ordförande för Arrivas Sekoklubb är den slopade kontanthanteringen en av orsakerna till att konflikterna ökar mellan ombordanställda och resenärer.

Sedan ett par veckor är det stopp för ensamarbete även på Veolias Öresundståg. Även där är det förbud mot att visera biljetter för den som arbetar ensam och även här gäller skyddsstoppet till den 19 augusti.