Politikerna vill att de fackliga organisationerna ska få lämna sina synpunkter på förslaget innan beslut fattas.

–Det känns bra att politikerna stoppar beslutet i dag. Nu hoppas vi att facket och skyddsombuden ska få vara med i en fortsatt utredning. Vi har ett viktigt arbete framför oss att beskriva verkligheten ute på tågen, säger Helena Wallin, ordförande i Sekos klubb på Roslagsbanan.

Det var bara för att par dagar sedan som facket, via media, fick kännedom om att SL och Trafikförvaltningen i dag skulle lägga fram ett förslag om att slopa konduktörerna på lokalbanorna och ersätta dem med så kallade viseringsstolpar. Enligt SL och Arriva är det svårt för konduktörerna att ta sig fram i vagnarna i rusningstrafik. Det skulle vara en orsak till att intäkterna inte är så höga som man förväntar sig.

-Vi har framför allt haft problem med utrustningen. Då är det fel att utgå från att intäkterna ökar om konduktörerna försvinner. Man borde då, tvärtom, utöka bemanningen och dessutom att se till att vi har fungerande utrustning, säger Helena Wallin.

Hon lyfter också fram att lokalbanorna i Stockholm är det färdmedel som resenärerna är mest nöjda med.

-Det beror i hög grad på att det finns personal ombord.