Båda parter sa idag ja till det bud som medlarna lagt. Budet innebär ett utrymme för löneökningar på 1700 kronor på 38 månader, dock lägst 6,8 procent.

Även lägstlönerna kommer att höjas med beloppet 1700 kronor. Lägstlönerna höjs därmed med 10 procent, konstaterar Seko.

Almega är nöjda med ett långt avtal, vars sista år inte är uppsägningsbart. Och med att nivåerna ligger kring märket, 6.8 procent.

Den 6 september varslade Seko om strejk för 2200 medlemmar inom posten och flyget från och med den 18 september.

Avtalet omfattar cirka 16 000 medlemmar på Post Nord, Bring Citymail, Menzies aviation och Aviator. Avtalet löper ut den sista juli 2016 och är ett par månader längre än andra avtal som slutits på arbetsmarknaden.