Parterna uppger att avtalet tecknades direkt mellan parterna, utan formella medlarbud, men med stöd av medlarna. Förhandlingarna har skett i ”konstruktiv anda”.

Regler kring in- och uthyrning av personal i branschen har varit den stora stridsfrågan. Enligt Seko innebär uppgörelsen att det är stopp för den villkorsdumpning som hittills varit ett problem på avtalsområdet.

Avtalets värde är 6,5 procent på tre år, varav 0,4 procent är till pensionsavsättningar. Sekos avtalssekreterare Mats Ekeklint säger att Seko fått samma löneutrymme som andra.

-Vi har inte betalat av utrymmet för att få till stånd viktiga regleringar när det gäller in- och uthyrning av personal. Jag kan inte betrakta detta som annat än en viktig principiell seger, säger han.

Almegas vd Anna-Karin Hatt säger i en kommentar att hon är väldigt nöjd med att ännu en gång komma överens om ett nytt kollektivavtal utan utbruten strejk.

Järnvägsinfrastrukturavtalets cirka 2 000 medlemmar finns främst i det statliga bolaget Infranord och är i huvudsak elektriker, signaltekniker, spårsvetsare och banarbetare.

Den utlysta strejken skulle ha trätt i kraft i morgon onsdag den 17 maj.