Snön har gjort det nästan omöjligt att få ut vagnar och lok till sina rätta platser.

– Är det kallt ute? frågar han, mina kinder bränner.

– Jo svarar vi, minus 22 grader.

PÅ frågan om krisavtal säger Bjarne Wegblad först lite på skämt att det ju blir en löneökning i förhållande till arbetet. Jobb 80 procent och betalt för 90 procent blir ett plus.

Sedan säger han, med mer allvar:

– Det må vara hänt, några månader är okej, men vad som händer sen får man se.

Han tror inte att krisavtalet är någon lösning för företaget på lång sikt.

– Alla drabbas, även kontoret. Vi ska göra samma jobb, genomföra samma verksamhet på färre timmar. Det blir i praktiken en rationalisering med 20 procent.

Bjarne tycker att Green cargo i stället ska fundera över hur det blev så här. Om företaget är beroende av stora bolag som SSAB:s transporter, kanske det är där man ska fundera på en lösning.

Telefonen ringer och Bjarne får veta att tåg behöver växlas på bangården. Han rusar ut och vi möter honom när han hänger bakpå tågsättet som sakta kör fram mot växeln. Han kliver av för att lägga om motorväxeln och kliver sedan upp på vagnen igen.

Allt är fixat och klart, han vinkar och försvinner i mörkret.