Seko hade hotat med strejk och Almega svarade med lockoutvarsel på ett sätt som upprörde Seko. De anställda arbetar 70 timmar varannan vecka och är ledig varannan. Almegas lockout skulle innebära att de inte fick någon lön under ledigheten, tid man alltså arbetat in.

Nu har man emellertid enats.

– Nu har vi ett avtal i nivå med övriga arbetsmarknaden och vi har säkrat anställningstryggheten. Men Almegas agerande lämnar en del i övrigt att önska. Att tvinga oss att varsla om konflikt för att få ut det som alla andra fått på arbetsmarknaden kan inte betecknas som annat än oseriöst, säger Sven-Olof Hellman, avtalssekreterare på Seko.

Även hos Almega är man hyggligt nöjd med uppgörelsen men håller inte med om kritiken.

– Nu får företagen möjlighet att deltidsanställa, men det får inte missbrukas, och det är ett viktigt steg mot ett modernt avtal. Sedan att vi inte fick igenom säsongsanställningar, tja så är det ibland, säger Stefan Koskinen,
förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen.

Varför villkorade ni löneökningarna med försämringar i anställningstryggheten?

– Det gjorde vi inte. Vi lämnade ett förslag där 2,6 procentiga löneökningar ingick tillsammans med deltids- och säsongsanställningar.

Avtalet är ettårigt och berör cirka 200 Sekomedlemmar.