Det är ingen akut kris, enligt Almega It & telekomföretagen som tillsammans med Seko ska ta reda på hur behovet ser ut långsiktigt. En arbetsgrupp har fått fria händer att kartlägga vilka utbildningar som finns och hur efterfrågan ser ut. De ska vara klara 15 november.

– Vi har en generell känsla av att vi måste se över det här, vi vill inte hamna i ett krisläge, säger Tommy Karlsson, förhandlare på It & telekomföretagen.

Han tror att de stora företagen klarar det här på egen hand, vilket inte är Sekos bild.

– De hankar sig fram med de utbildningar som finns. De kan ta in folk som får gå bredvid en kollega för att lära sig jobbet, men det är ingen riktig utbildning, säger Sölve Grönlund, ordförande för Seko på Relacom.

– Jag är övertygad om att de flesta vill ha välutbildad personal. De lever på att sälja kompetens.

Han är kritisk till att det saknas utbildningsvägar in i telebranschen, och hoppas att parternas arbetsgrupp kan leda till en lösning. Tidigare stod Televerket för utbildningen, nu finns inte ett samlat ansvar, enligt Sölve Grönlund.

– Det finns en del utbildningar, men du kan inte gå igenom skol- systemet och komma ut som teletekniker, säger han. Det går att bli elektriker, plåtslagare, bil- mekaniker och flera andra yrken på gymnasiet, men inte teletekniker.

Per-Ola Fällman, Sekos ombudsman på teleområdet säger att målet för Seko är att få en certifierad utbildning, liknande den som finns för elektriker. Det skulle höja statusen för yrket.