Sjöfolksdirektivet är inte någon självständig reglering utan tar bara bort möjligheterna för undantag av sjöfolk i fem andra arbetsrättsliga direktiv.

Ändringarna rör tre centrala områden för arbetsrätten: löneskydd, arbetstagares rätt till information och samråd med arbetsgivare samt uppsägningsskydd. Olika kategorier av arbetstagare inom sjöfartssektorn (sjöfolk) har tidigare kunnat undantas från tillämpningen av direktiven. Genom sjöfolksdirektivet tas möjligheten att göra sådana undantag bort och sjöfolk kommer därigenom att omfattas av direktivens tillämpningsområden.

Men då Sverige inte gjort några undantag för sjöfolk vid genomförandet i de fem direktiven är regerings bedömning att inga lagändringar behövs för att uppfylla sjöfolksdirektivet.

Eller som Seko Sjöfolks ordförande, Kenny Reinhold, uttryckte det i ett sms:

– Ingen kioskvältare den inte, och inget nytt för Sveriges del.