När den nya upphandlingen nyligen blev klar tillföll ett av de tre kontrakten Balfour Beatty Rail. Det har dock Infranord, som fick de båda övriga, nu överklagat. Infranord dominerar branschen med 60 procent av alla kontrakt.
Enligt Svt:s Västnytt låg Infranords anbud 65 miljoner under Balfour Beattys, vilket Infranord tycker strider mot upphandlingsreglerna.
Lars Roos, enhetschef på upphandlingsavdelningen på Trafikverket och ansvarig för upphandlingen i Västra Götaland. Han bekräftar att kontrakt tecknats och att ett av dem överklagats av Infranord. Mer vill han inte kommentera.
När Balfour Beatty Rail lämnade sitt kontrakt betalade Trafikverket företaget 125 miljoner.
Varför, Lars Roos?
– Vi kom överens om att de skulle lämna uppdraget. Det var kostnader för maskiner och liknande som vi stod för. Företaget blödde pengar och det var en del andra oklarheter, säger han.