–Risken är stor att vi förlorar även de uppdragen, säger Per-Ola Axelsson- Åhl, förtroendevald för Seko.

I höstas blev det klart att Infranord förlorar basunderhållet i nordligaste Sverige och måste dra ner på verksamheten.

13 mil på ”dödens väg”

Företaget BDX vann Trafikverkets upphandling och tar över underhållet av hela Malmbanan från hösten 2021.

Facken på företaget är kritiska till att företaget flyttar verksamhet som kunde vara kvar i Kiruna till Gällivare, tre timmars restid bort. Och det finns kritik mot att företaget lägger ut andra jobb i Kiruna – kraftöverföring mellan elproducenter och järnvägen – på entreprenad. Allt för att komma bort från kommunen, menar Seko.

–Vi ska snöröja vid LKAB:s lokstall och bangårdar tidiga morgnar. Istället för att utgå från Kiruna ska personalen köra 13 mil på ”dödens väg”. Först måste de ringa och kolla om det snöat, säger Per-Ola Axelsson-Åhl.

Snökontrakt i farozonen

Han tror inte att LKAB lägger ”fingrarna emellan” om de inte är nöjda med snöröjningen.

–LKAB är beroende av att loken till Malmbanan kommer ut ur stallarna. Missköter vi oss, har de råd att säga upp kontraktet i förväg. Tyvärr har inte Infranord lyssnat på oss, säger han.

Infranord har ett stort kontrakt för snöröjning med LKAB även i Luleå och Gällivare. Hela avtalet är nu i farozonen, befarar Seko.

Det tror inte Eva Axelsson, regionchef för Infranord i norr.

–Vi har en bra dialog med LKAB och våra andra kunder i området och det kommer att lösa sig, säger hon.

Två teletekniker kvar

Förhandlingarna om neddragningar och etableringen i Kiruna har tagit lång tid och varit infekterade, enligt Per-Ola Axelsson-Åhl.

Facken har kämpat för att få behålla en liten etablering i Kiruna, med åtta personer, men förgäves. En etablering innebär att det finns Företaget tycker att det är för dyrt.

–Jag och en till är kvar som teletekniker men för oss behövs inga omklädningsrum eller liknande, säger Per-Ola.

Håkan Englund, vice ordförande för Seko på Infranord.

Infranords uppfattning är att det beslut som fattats är det mest effektiva.

­–Det är tråkigt att fatta beslut om att lägga ner, men vi anser att det är det bästa för verksamheten, säger Eva Axelsson.

Lätt hitta nya jobb

Per-Ola Axelsson-Åhl tycker att det är tragiskt att Infranord inte längre ska vara kvar i Kiruna, och att Infranord, som ett statligt bolag, väljer att lägga ut verksamhet på underentreprenörer istället för att använda egen personal.

–Det är arbetsgivaren som bestämmer i slutändan, som leder och fördelar arbetet.

Han är dock glad för att Seko har fått ett bra avtal för de 30 som sägs upp från 1 maj. Bland annat förlängs uppsägningstiden.

Håkan Englund, ordförande för Sekos förhandlingsorganisation, lägger till:

– Enda lilla trösten i det hela är väl att arbetstillfällen inom och utanför järnvägen i det aktuella området är relativt bra i alla fall.

Basunderhåll

Järnvägsunderhåll delas upp i basunderhåll och utbyten, så kallade reinvesteringar. Till det senare räknas bland annat spårbyten.
Basunderhåll delas upp i förebyggande och avhjälpande åtgärder. Förebyggande underhåll är planerat för att minska sannolikheten för fel och försämringar. Avhjälpande underhåll är detsamma som att laga fel som gör att trafiken står stilla, eller exempelvis snöröja.