I Almegas yrkanden är flexibilitet ett nyckelord, både vad gäller arbetstider och ersättningar av olika slag, som ob, beredskap och övertid.

Arbetsgivarorganisationen vill se att lönebildningen ska ske lokalt, utan centralt fastställda siffror. Det ska inte heller finnas några lägstanivåer eller någon löneuppräkning baserad på anställningstid.

– Det är viktigt för oss att löneavtalet med Seko utformas som med de andra parterna, att lönerna ska sättas lokalt, med individuella överenskommelser, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör för Almega IT&Telekomföretagen.

Behövs kollektivavtalet då?

– Ja, vi vill gärna se kollektivavtal med standardregler för företagen. Men när de gäller löner, arbetstid och så vidare så vill vi att så mycket som möjligt ska tas direkt med individen.

Hur ser ni på restidsfrågan, som Seko framhåller som en av de viktigaste.

– Där har vi ju en gemensam arbetsgrupp som leds av en oberoende ordförande. Och där hoppas jag på en lösning innan avtalet går ut.