Från den 4 januari nästa år och sex månader framåt måste alla som reser till Sverige från ett annat land med tåg, båt eller buss visa upp id-handlingar. Undantagna är barn under 18 år som reser tillsammans med föräldrar som har id-handlingar.

Ansvaret för att organisera kontrollerna läggs på transportörerna som riskerar böter på 50000 kronor om kontrollen inte utförts.

– Vi har inga detaljerade krav på hur det ska gå till utan där är det transportörerna som är mest lämpade att utforma kontrollerna, sa infrastrukturminister Anna Johansson när hon presenterade den nya lagen.

Däremot krävs inte att transportören ska kunna avgöra om kontrollerade id-handlingar är giltiga. Böterna gäller per transport, inte per person som inte kontrollerats.

Polisen får i uppdrag att utforma föreskrifter till lagen, till exempel förtydliganden kring vilka typer av dokument som är giltiga som id-handlingar.

Det är också polisen som ska kontrollera att transportörerna uppfyllt sin del. Men hur det ska gå till är upp till polisen att utforma.

Förordningen, som kallas Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, klubbades i riksdagen i går och den nya lagen gäller från den 21 december och tre år framåt. Den ger regering möjlighet att vidta särskilda åtgärder när man tycker att det behövs. De särskilda åtgärderna gäller i max sex månader i taget, med möjlighet till förlängning med två veckors varsel.

Enligt Skånetrafiken återstår nu arbetet med att utforma detaljerna kring hur ID-kontrollerna rent faktiskt ska ske, och att informera resenärerna om detta.

Enligt Sydsvenska Dagbladet blir det danska DSB som via ett inhyrt vaktbolag ska sköta id-kontrollerna vid järnvägsstationen på Kastrups flygplats.

– Det som händer nu är att DSB fullföljer sin planering för hur kontrollerna ska ske. Nästa vecka, före jul, kommer vi gemensamt att kunna gå ut med mer detaljerad information till våra kunder, säger Magnus Andersson, tågchef på Skånetrafiken i en kommentar.

För SJ:s del handlar det om trafiken från Köpenhamn, men även från Oslo och Narvik i Norge.

Enligt SJ arbetar man nu med frågan och tittar på olika tänkbara scenarier och lösningar. Just nu ligger fokus på att identifiera samtliga förutsättningar för att kunna få id-kontroller på plats i Danmark och Norge i tid till den 4 januari.

Hur id-kontrollerna ska genomföras och hur de kommer att påverka SJ:s medarbetare och resenärer anser man i dagsläget vara för tidigt att svara på.