Alla väntar på industrin, som ska sätta det så kallade märket. Den nivå för löneökningar som industrin kommer överens om blir alla andra branschers budget. I dag kom det första budet från medlarna inom industrin. På lördag svarar IF Metall på det.

I Seko är det väg och ban, spårtrafik, tele, energi och järnvägsinfrastruktur som förhandlar för närvarande och på samtliga områden går det trögt. Inom spår och järnvägsinfrastruktur händer ingenting. Inte heller på energisidan. Inom telebranschen pågår långtgående samtal om ett gemensamt arbetsmiljöråd som till att börja med ska kartlägga risker och problem inom telebranschen.

Arbetsmiljö är även en viktig fråga för väg och ban. Där finns ett avtal som inte ger någon vägledning till de lokala förhandlarna, enligt Seko.

–Vi vill ha samverkan om arbetsmiljöfrågorna med byggindustriarbetsgivarna, men hittills har de inte varit intresserade. De pratar gärna om arbetsmiljö, men vill inget göra, säger Björn-Inge Björnberg, ombudsman på Seko.

Byggnads har varslat om strejk och Sveriges byggindustrier om lockout från och med tisdag den 19 mars. Seko har ett hundratal medlemmar som arbetar på de berörda arbetsplatserna. Det är upp till var och en av dem att själva bestämma om de ska arbeta eller inte. Seko har inte lagt något sympativarsel.

Till grund för förhandlingar som pågår ligger LO-samordningens krav på minst 2,8 procent för alla som tjänar över 25 000 kronor och minst 700 till alla som tjänar mindre. LO-förbunden kräver också ett försäkringspaket med bland annat en ny avtalsförsäkring som innehåller ett föräldrapenningstillägg med 10 procent av lönen i 180 dagar till alla anställda som är föräldralediga.