Huvudförhandlingen hålls i Södertörns tingsrätt och väntas fortsätta hela januari 2015.

-Det är många vittnesförhör, därför behövs många rättegångsdagar. Detaljplaneringen återstår dock, säger kammaråklagare Aino Alhem vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Den för detta kriminalvårdschefen och de tidigare cheferna för avdelningarna bevakningscentralen respektive restriktion på häktet i Huddinge åtalas för att de i sitt arbete som chefer åsidosatt arbetsmiljölagens krav att förebygga ohälsa eller olycksfall. Därigenom har de, av oaktsamhet, orsakat Karen Gebreabs död.

-Försummelserna som läggs var och en till last är så allvarliga att brottet ska anses vara grovt, sade Aino Alhem till Sekotidningen när åtal väcktes.

Cheferna har bland annat brustit i att planera och kartlägga arbetsprocessen på häktet vilket ledde till att Karen Gebreab lämnades ensam med den intagne som misshandlade henne till döds.