Den maximala ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen höjs från 680 till 910 kronor per dag de 100 första dagarna, sedan trappas ersättningen ner.

– Det är väldigt positivt. Nu kommer betydligt fler av våra medlemmar få ut 80 procent i ersättning utan att behöva använda inkomstförsäkringen, säger Alf Mellström, föreståndare för Sekos a-kassa.

Enligt tidningen Arbetet innebär höjningen att andel ersättningstagare som nu får ut 80 procent av lönen ökar från tio till 85 procent. Men samtidigt är det många arbetslösa står helt utan ersättning, då de inte uppfyllt kraven i arbetslöshetsförsäkringen.

– Det är ett stort problem och det visar på behovet av att reformera systemet. Vi hoppas att den pågående socialförsäkringsutredningen ska komma med förslag som gör att betydligt fler kommer omfattas av a-kassan, säger Alf Mellström.

Han är som sagt positiv till höjningen, men det finns ett problem.

– Kassorna kompenseras inte för den höjda ersättningen. Det optimala hade varit om staten skjutit till de pengarna, men så är det inte nu. Flera kassor har begärt att få höja avgiften för att finansiera detta. Men Seko har inte ännu inte behandlat den frågan i styrelsen.

För Sekos del räknar man med ökade kostnader på 6-7 miljoner kronor. Samtidigt innebär höjningen att färre behöver utnyttja den inkomstförsäkring som förbundet har.

– Självklart är det färre som kommer omfattas av inkomstförsäkringen men vad det innebär ekonomiskt vet vi inte i dagsläget, säger Sekos förbundskassör Lars Petersson.

 

 

Ny ersättning från a-kassan:

  • De 100 första dagarna: 80 procent av lönen, högst 910 kronor per dag.
  • Dag 101–200: 80 procent av lönen, högst 760 kronor per dag.
  • Dag 201-300: 70 procent av lönen, högst 760 kronor per dag.