Här på SEKOs intranät har vi inte fakta om a-kassefrågor – utan det finns samlat hos a-kassan. Länk till SE IN finns på översta raden på intranätet.