Enligt Arbetsmiljöverket sjunker antalet hot- och våldsrelaterade arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Samtidigt har AFA Försäkring räknat ut risken för olika yrkesgrupper att drabbas av hot- och våldsolyckor. Enligt den rapporten riskerar 3 tågvärdar av 1 000 att råka ut för en allvarlig arbetsolycka orsakad av hot och våld. Det är 15 gånger högre än för arbetsmarknaden som helhet.

AFA Försäkring visar också att hot och våld ligger bakom 41 procent av alla arbetsolyckor för tågvärdar. Rapporten är från åren 2010–2014 och det är möjligt att risken sjunkit något sedan dess.

Arbetsmiljöverkets statistik över inrapporterade arbetsolyckor orsakade av hot, våld och rån, visar nämligen på en viss minskning 2012–2016 för branschen. Samma tendens finns hos Transdev. (Se diagram)