Det framgår av en undersökning som Kriminalvårdens säkerhetsavdelning gjort för år 2017. En del av den ökade rapporteringen kopplar utredarna till att det finns en ökad medvetenhet hos personalen att anmäla incidenter.

Män mellan 26 och 37 år

De allra flesta av landets drygt 4 000 intagna är sällan eller aldrig inblandade i hot eller våld mot personal, skriver rapportförfattarna. Men bland dem som hotar och tar till våld dominerar män i åldern 26-37 år, som ofta är missnöjda och reagerar på olika typer av negativa besked.

Missnöjet kan handla om matutdelning, visitationer, tillrättavisningar och liknande, skriver säkerhetsavdelningen i sin rapport.

Fler intagna missköter sig

Enligt rapporten är det fler intagna som missköter sig på de anstalter och häkten som undersökts. Misskötsamhet kan handla om arbetsvägran eller att på annat sätt bryta mot reglerna. Den som missköter sig blir i högre grad tillrättavisad.

Att hot och våld ökar inom Kriminalvården är något som Seko larmat om och i somras visade Seko i en undersökning att sex av tio medlemmar det senaste året varit utsatta för hot eller våld. Åtta av tio uppgav att de arbetet ensamma.

Läget inom Kriminalvården förvärras ytterligare, enligt Seko, av att det är platsbrist och  trångt på anstalter och häkten. Om beläggningsgraden ligger på över 90 procent hotas säkerheten, enligt facket.

Kriminalvården anser dock inte att det finns någon koppling mellan hög beläggning och hot och våld. Istället pekar myndigheten på att andelen som missköter sig ökar och att det i sin tur gör att arbetet känns tyngre. Säkerhetsavdelningen avfärdar också samband mellan hot, våld och ensamarbete.

Seko vill ha bort ensamarbete

Thomas Hagsten är vice ordförande i Seko inom Kriminalvården och han vidhåller att en av de största riskerna är ensamarbete.

-Vi vill inte ha något ensamarbete, det går inte att komma runt att det är en ökad risk att arbeta ensam. Vi har ökade problem med försök till otillbörlig påverkan från intagna mot personal och att vara ensam gör både klienter och personal mer utsatta, säger han.

Sekos ordförande Valle Karlsson påminde i somras om vad som hände hösten 2011 på häktet Huddinge:

-Just ensamarbete ser vi ytterst allvarligt på. Det har gått sju år sedan det rragiska mordet på Karen Gebreab. Att arbeta ensam är lika farligt i dag som det var då.

Positivt att fler anmäler tillbud

Att personalen ökat sin rapportering är positivt, enligt Thomas Hagsten.

-Det är något vi trycker på hela tiden. Alla tillbud ska anmälas, säger han.

Lösningen på problemet med hot och våld är bättre riskbedömning, mer utbildning, klientnära arbete och att personalen arbetar på samma sätt överallt. Om det verkar fack och arbetsgivare överens.