Säsongsanställningar är en av flera frågor som parterna ska diskutera vidare i olika arbetsgrupper.
Karl-Johan Andersson, ordförande för Seko NCC Roads, hade hoppats på tuffare skrivningar redan i årets avtal.
– Nu går det att fortsätta säsongsanställa, säger han. Seko har dock fått löften om att arbetsgivarna ska göra allt för att begränsa säsongsjobben.
Urban Svensson är facklig företrädare för Seko på Peab. Han håller med Karl-Johan Andersson om att det borde blivit mer tvingande regler om tillsvidareanställningar.
– Vi har avtal om årsarbetstid och tillsvidareanställningar som fler företag skulle kunna använda. Jag hoppas arbetsgruppen hittar de en lösning så blir det lika för alla.
Urban Svensson är också besviken över bemanningsfrågan, som han tycker öppnar för arbetsgivarna att tricksa. I avtalet är det en femveckorsgräns innan arbetsgivaren behöver förhandla.
– Jag tycker det är för lång tid. Det ska inte förekomma att man hyr in folk när det finns någon med återanställningsrätt, säger han.
Lönehöjningarna finns det inget att säga om, anser Urban Svensson och Karl-Johan Andersson. De är på samma nivå som andra avtal. Avtalet ger 287 kronor per månad i år och 461 nästa år. Avtalet löper ut den 29 februari 2012 och höjningarna läggs i de flesta fall ut generellt.
– Vi har några företag med lönebildningsavtal och där ska hälften av höjning läggas i en pott, säger Karl-Johan Andersson.
I branschen pågår en dragkamp mellan BI och Almega när det gäller vilken arbetsgivarorganisation som ska organisera arbetsgivare inom väg- och järnvägsanläggning.
Svevia, tidigare Vägverket produktion är kvar i Arbetsgivarverket, medan Infranord, tidigare Banverket produktion, valt att gå med i Almega. Seko vill helst att alla företag går på samma avtal och lösningen skulle kunna vara ett infrastrukturavtal inom BI som är gemensamt med tjänstemännen.
En arbetsgrupp ska även försöka arbeta fram ett nytt infrastrukturavtal på BI:s område.
– Vi har inte haft medarbetaravtal tidigare, säger Karl-Johan Andersson. Arbetsgivarna tror gärna att det betyder att de kan göra upp med var och en, men så är det ju inte.
Ett annat inslag i avtalet är en arbetstidsförkortning med 16 timmar, totalt 32 timmar att plocka ut när det passar.