Enligt tidningen Fastighetsfolket innehåller avtalet dessutom en individgaranti på hälften av löneökningen, eller 295 kronor.

Jari Visshed, Fastighets tredje förbundsordförande, säger i en kommentar att uppgörelsen är i linje med den rekommendation som LO och Svenskt Näringsliv presenterade för en vecka sedan.

-För oss är det viktigt att vi har en uppgörelse med 590 kronor i löneökning. Det visar att 6F står bakom låglönesatsningen om 590 kronor som gjordes i rekommendationen. Vi har nu ett bra riktmärke för kommande avtal, säger han på Fastighets hemsida.

Uppgörelsen som slöts i fredags innehåller även en begränsning av vikarieanställningar till två år, därefter övergår ett vikariat till fast anställning. Parterna är också överens om att ett företag som vill införa drog- och alkoholtester först ska förhandla med facket om hur det ska gå till, berättar Fastighetsfolket.

Avtalet är tecknat mellan Fastighets och Almega Fastighetsarbetsgivarna och berör 6500 anställda vid privata fastighets- och entreprenadföretag.