Förbättringen av arbetslöshetsförsäkringen har dock inneburit ökade kostnader för Sekos a-kassa då den så kallade finansieringsavgiften blivit högre. Finansieringsavgiften är en avgift som a-kassorna betalar till staten och grundar sig på hur mycket en a-kassa betalar ut i ersättning. Med andra ord – ju högre ersättning som betalas ut till arbetssökande desto högre finansieringsavgift. Staten kompenserar heller inte denna kostnadsökning för a-kassan.

Därför höjs avgiften från den 1 januari med 22 kronor i månaden för medlemmar i Seko. Den nya avgiften blir då 140 kronor. För dem som bara är medlemmar i a-kassan och inte i förbundet höjs avgiften med 31 kronor i månaden, till 149 kronor.

– Att ersättningen höjdes var verkligen på tiden. Ett absolut måste för att arbetslöshetsförsäkringen ens skulle vara värd att kallas för en försäkring vid arbetslöshet. Det är även nödvändigt för oss att investera i nya IT-lösningar för att kunna ge en ännu snabbare och bättre service framöver. Nu blir försäkringen betydligt bättre – både ekonomiskt men även när det gäller service och tillgänglighet, säger Affe Mellström, föreståndare för Sekos a-kassa.