– Det finns inte på agendan just nu, sa Bettina Kashefi, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, när arbetslöshetsförsäkringen diskuterades på ett seminarium på tisdagen.
Seminariets syfte var att diskutera hur a-kassan kan påverkas av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen ”Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet”. Utredningen ska bland annat ta ställning till om a-kassan ska vara obligatorisk och allmän.
Seminariet kom att handla mycket om dagens problem med försäkringen och mindre om utredningen. Detta trots att utredningens ordförande Gunnar Axén, moderat riksdagsledamot, gjorde allt för att undvika det han kallade dagsaktuella frågor.
– Jag har inte arbetat med frågorna, sa han. Och utredningen ska titta på det övergripande.
LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin påminde om att enbart tio procent av a-kassornas medlemmar får ut 80 procent av sin lön vid arbetslöshet. Och en deltidsarbetande hotellstäderska med en lön på 8 000 kronor per månad ska betala 405 kronor i a-kasseavgift.
– Det är inte rimligt och måste ändras nu. Ni får inte sitta och harva med frågan i tre år, sa Wanja Lundby-Wedin.
I frågan om obligatorisk a-kassa var regeringens företrädare och Gunnar Axén överens om att arbetslöshetsförsäkringen ska omfatta alla. Hur det ska gå till och vad den ska innehålla ville de inte säga.
LO:s chefekonom Lena Westerlund presenterade fackets argument mot en allmän arbetslöshetsförsäkring.
Hon pekade bland annat på att den fackliga kopplingen, med ett frivilligt medlemskap i både a-kassan och facket, innebär att arbetsmarknadens parter kan fortsätta att ta ansvar för lönebildningen. Det vill säga att fackliga a-kassor ger starkare fackföreningar och därmed mindre behov lagstiftning.
– Den svenska modellen har visat sig vara lyckosam, sa Lena Westerlund.
Gunnar Axéns utredning har ett brett utredningsuppdrag där allt ska ses över.
– Jag vill inte låsa utredningen för någon modell, sa han.