De senaste 11 åren har lönerna ökat med 40 procent. Under samma tid har den högsta ersättningen i a-kassan (14 960 kronor i månaden) legat still. Det innebär att 90 procent av de arbetslösa inte når upp till en ersättning på 80 procent av den tidigare lönen

Budskapet från Melker Ödebrink, kanslichef på SO, Arbetslöshetskassornas samorganisation, var helt enkelt att taket måste höjas och reglerna förenklas. Allt för att fler ska omfattas av försäkringen och att fler ska få den ersättning som var tänkt från början.

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har bland annat till uppgift att komma med förslag om a-kassan, men utredningens ordförande, moderaten Gunnar Axén som deltog på seminariet, ville inte säga något om diskussionerna i utredningen. Men han talade för att kassorna borde få ett vidgat uppdrag och ansåg att arbetslöshetsförsäkringen skulle bli effektivare om kassorna kunde påverka både inflöde och utflöde av personer i försäkringen genom att arbeta med omställningsfrågor respektive jobbcoachning.

Harald Petersson, ordförande i SO, var positiv och berättade att sådana diskussioner redan pågår. 

Det är redan känt att utredningen diskuterar en modell som innebär en grundförsäkring som byggs på med frivilliga försäkringar. En modell som bland andra Ola Pettersson från LO vände sig mot.

Under seminariet presenterades också en rapport som granskar Anders Borgs påstående att höjt tak i a-kassan med hundra kronor betyder en minskning i sysselsättningen med 30 000 personer. Rapporten, gjord av tre forskare knutna till nätverket Unga utredare, visar att det finns en stor osäkerhet i finansminsterns siffror, att effekten blir mindre, men framför allt att det behövs ytterligare forskning.

Under den avslutande paneldiskussionen svarade företrädarna för LO, TCO och Saco ett klart ja på frågan om taket i a-kassan borde höjas. Nej svarade Stefan Fölster, tidigare på Svenskt Näringsliv.