De lokala avta­ len har stor tyngd i branschen.

Arbetet inför nästa års avtalsrörelse har kommit igång. facken på Postnord och Bring Citymail har haft medlemsenkäter ute. Svaren ska diskuteras på årsmöten och bland förtroendevalda efter nyår.

Brings enkät visar att medlem­marna har tre huvudfrågor som de värnar om. Trygga jobb på heltid, arbetstidsförkortning och garan­terad löneökning i exakta krontal. Det senare stöder 92 procent av de som besvarat enkäten.

Bring Citymails anställda oroar sig också över att företaget ökat sitt samarbete med utbärningsbolag, som går under Transports avtalsområde och tar över en del av kärnverksamheten.

Postnords medlemsenkät är inte klar ännu, men klubben sätter kravet att löneökningarna bör ske i kronor istället för i procent högt upp på dagordningen. Det gick igenom vid förra avtalsrörelsen.

Vilka konkreta yrkanden som kommer fram från processen återstår att se. Men lönerna är alltid en högt prioriterad fråga inom branschen.

 

Kommunikation

Antal medlemmar: cirka 15000. Företag: Postnord, Bring Citymail och andra lokala postföretag. Yrkesgrupper: Brevbärare, terminalarbetare, chaufförer, cityman och splitman. Avtal: Kommunikation med Almega löper ut sista juli 2016.