I slutet av januari förbjöd Arbetsmiljöverket allt ensamarbete i stolpar för de anställda på Relacom. Något som Relacom överklagade.

– I överklagan framkom nya omständigheter. Man hade uppdaterat rutinerna för snabb undsättning vid olycksfall och det gjorde att vi upphävde beslutet, säger Beatrice Gezelius, jurist på Arbetsmiljöverket.

Framför allt handlar det om en ny typ av larm som reagerar om teleteknikern hamnar i liggande position, samt att man ska ha en viss närhet till en kollega som kan vara först på plats innan räddningstjänsten kommer.

– Vi ska göra ytterligare inspektioner för att se hur rutinerna fungerar i praktiken. Bland annat ska titta på vad som händer med larmet om man blir medvetslös men blir hängande i upprätt position, säger Beatrice Gezelius.

Göran Tjerngren är huvudskyddsombud på Relacom och han tycker att det nya beslutet är märkligt.

– Först lägger man ett förbud i ett skarpt formulerat beslut. Sedan kommer en överklagan och då häver man det utan vidare, säger han.

Att Arbetsmiljöverket fått ny information som lett till att förbudets hävts visar bara på hur oseriöst Relacom ser på säkerheten, menar Göran Tjerngren.

– De står där med brallorna nere. Det visar ju att man har väldigt dålig koll på sina egna rutiner. Men vårt arbete stannar inte av, vi fortsätter att kämpa för att minimera ensamarbetet och stärka säkerheten.

Även om förbudet nu hävs så tycker han att det ändå kommit något gott ut av det hela.

– Vi har nu regelbundna kontakter med de andra företagen i branschen och diskuterar de här frågorna, och det är mycket positivt, säger Göran Tjerngren.

Hos arbetsgivarparten är man föga förvånande mer nöjd med det nya beslutet.

– Vi kände att beslutet fattats utan att alla fakta fanns på bordet. Dessutom ansåg vi att det var konstigt att förbudet bara riktades mot oss och inte de andra företagen i branschen, så vi överklagade.

Varför fick Arbetsmiljöverket inte all information om era säkerhetsrutiner med en gång?

– I november bad de om vår plan för undsättande vid olyckor. Vi uppfattade att de bara ville ha en summering så det var vad vi skickade. Sedan kom förbudet utan att vi fått yttra oss mer.

Har det här lett till att ni skärpt till ert säkerhetsarbete?

– Rutinerna har alltid funnits där men nu har vi gått igenom dem mycket noga och är superstrikta med att de alltid ska följas. Vi har också infört de nya larmen. Det är jättebra att det sätts fokus på de här frågorna.