ME driver maskinförar­utbildning på gymnasie­skolans bygg­- och anlägg­ningsprogram, och håller vuxenutbildningar. Men det är svårt att locka unga att söka.

I dag går runt 500 personer ut varje år. Hampe Mobärg är övertygad om att antalet går att dubblera.

– Det finns en stor efterfrågan, marknaden skulle sluka dem på nolltid. Men vi måste öka kvaliteten och statusen på utbildning­arna, säger han.

I ME:s konjunkturbarometer från 2018 upp­gav runt 70 procent av företagen att det är svårt eller mycket svårt att hitta rätt kompetens. Ett sätt att komma åt problemet är att skapa fler praktikplatser, enligt Hampe Mobärg.

– Alla vill ha erfarna medarbetare. Men om du inte får möjlighet att praktisera blir du inte erfaren.

”Extra kostnad”

Han berättar att många arbetsgivare inte vågar ta emot praktikanter.

– Många mindre specialistentreprenörer får i princip bara betalt för tiden de jobbar. Om de har någon som inte kan arbeta till hundra procent, och måste ha hjälp av en lärare, blir det en extra kostnad.

Därför tycker Hampe Mobärg att ett regel­verk borde införas, som tvingar arbetsgivare vid större offentliga jobb att ta emot ett visst antal praktikanter.

Inom de närmaste fem åren väntas det sak­nas 700–1 800 tekniker, enligt Statens väg-­ och transportforskningsinstitut, VTI. Ham­pe Mobärg tror inte att några av de planerade järnvägsprojekten kommer att påverkas.

– Men däremot kommer vi att behöva hyra in utländska arbetare. Då blir kostna­derna högre.

Varje större projekt som Trafikverket upphandlar offentliggörs i EU. Enligt press­chefen Bengt Olsson kommer utländska en­treprenörer att bli fler de närmaste åren.

– Men det är svårt att säga hur många det blir, säger han.

Kritik mot Trafikverket

Hampe Mobärg vill att Trafikverket delar upp jätteprojekten i mindre upphandlings­kontrakt för att Sveriges mindre företag ska gynnas och kunna växa.

– Trafikverket handlar upp för över 40 miljarder kronor per år, men tror fortfarande inte att de påverkar marknaden. De måste ta ansvar för att utveckla den så vi klarar av att möta behovet, annars blir vi beroende av kapacitet från andra länder.