Skälet till att kongressen genomförs i två etapper är att smittspridningen av covid-19 ännu inte är under kontroll. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla större möten hålls digitalt åtminstone fram till den sista juni.

Helt digitalt i juni

Seko vill föregå med gott exempel. ”Det är en anseendefråga”, enligt förbundsstyrelsen.

Seko hade planerat att ha en kongress där grupper om 20 personer skulle samlas på olika orter runt om i landet.

–Det blir svårt att genomföra på ett smittosäkert sätt. Vi hoppas att läget är bättre i oktober, säger Sekos kommunikationschef Jonas Pettersson.

Den 9 juni samlas alla ombud digitalt för att bland annat välja ny förbundsordförande och förbundssekreterare. På dagordningen står även verksamhetsplanen för de närmaste fyra åren och beslut om avgifter.

Hubb-lösning i höst

Det som återstår i oktober är motionsbehandlingen och rapporten Sekos Framtid. Det har kommit in 160 motioner, dubbelt så många som vid den senaste kongressen 2017.

Då hoppas Seko att den först planerade formen ska gå att genomföra, det vill säga att grupper om 20 möts fysiskt på olika orter runt om i landet och att dessa hålls samman digitalt. En så kallad hubb-lösning.

När kongressen delvis skjuts upp – ändrar ni på motionstiden?

–Nej, det är så kort tid mellan juni och oktober att allt ligger fast. Inget ändras förutom datumen, säger Jonas Pettersson.

Gabriella Lavecchia, Vice förbundsordförande SEKO.

De flesta motioner som kommit in knyter an till rapporten ”Seko Framtid”, som arbetats fram av ett femtiotal förtroendevalda.

Rapporten ger en bild av förbundet här och nu, och resonerar kring vad som behöver förändras framåt. Ett förslag är att Seko ska göra en ny organisationsutredning. Något som även många motionärer tar upp.

”Utan Seko stannar Sverige”

– I dag har Seko många nivåer. Men det finns inget förslag i rapporten vad utredningen ska titta på, sa Sekos vice ordförande Gabriella Lavecchia i en tidigare intervju i Sekotidningen.

Andra idéer i rapporten är mer facklig utbildning och ökat ansvar för förtroendevalda att rekrytera medlemmar. Ett mål är att alla arbetsplatser ska ha ett eget fackligt ombud, liksom att Seko ska vara mer på tårna när det gäller att förutse utvecklingen i olika branscher.

Material skickas ut 8 maj

Seko brukar beskrivas som ett spretigt förbund, med medlemmar i många olika branscher och att det därför kan vara svårt att skapa en vi-känsla.

– Vi är spretiga, men pratar sällan om vilken styrka det faktiskt är. Vi har haft parollen ”Utan Seko stannar Sverige” och det är sant på riktigt. Det ska vi vara stolta över och bygga vidare på, sa Gabriella Lavecchia.

Den 8 maj skickas samtliga handlingar ut till ombuden. Och på fredag denna vecka är sista dag att nominera namn till olika poster inom förbundet.