Seko har bestämt sig för att driva ärendet som en tvist mot arbetsgivaren för brott mot lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplats.

Roger Nilsson säger att de egentligen stoppades två gånger. Han tog kontakt med de lokala fackliga representanterna för att kolla när de kunde ta ut facklig tid och visa dem runt. Häktet har genomgått en stor ombyggnation och de ville höra hur allt fungerade.

– Jag kontaktade häktesledningen och informerade om att vi skulle komma. Då inleddes krånglet. Ledningen erbjöds följa med på rundturen och plötsligt blev det mötet med dem som hamnade i fokus. Ett av våra huvudmål var ju att träffa medlemmar inte ledningen. Häkteschefen mejlade flera förslag på dagar, men eftersom jag inte hade tid att skriftväxla fram och tillbaka bara för att kunna komma in på häktet la jag ner försöket den veckan och skrev till honom veckan därpå igen, berättar Roger Nilsson.

– Vi hade ju redan planerat besöket med de fackliga men sköt på det en vecka eftersom syftet ju inte bara var att titta på nybyggnationen utan det fanns flera saker som vi behövde diskutera.

Dagen före besöket mejlade Roger till ledningen och skrev att han och eventuellt Lennart Fransson skulle komma nästa dag men fick till svar att de fick återkomma eftersom det inte passade just då.

– Det var ändå en av de dagar som chefen föreslagit från början men ledningen tyckte att framförhållningen var för kort igen. Då fick det vara nog tyckte jag. Det var ju inte ledningen jag ville träffa utan medlemmarna och höra hur det var och känna av stämningen och se hur larmen fungerade och om folk hade fått den säkerhetsutbildning de behövde för den nya tekniken.

Roger och Lennart åkte till häktet trots svaret från ledningen men stoppades i receptionen.

– Jag hade redan i mitt allra första mejl bett om att få ett skriftligt beslut om vi inte skulle bli insläppta eftersom vi hade hört att det skulle kunna bli svårt. Då skulle vi ha ett bevis på att vi rent fysiskt stoppats när vi väl var på plats. Och det fick jag, men inte från ledningen utan en lapp från den som satt i receptionen. Jag ville att ledningen skulle lägga ett skriftligt beslut så att de inte sedan skulle kunna skylla ifrån sig och hävda att en anställd gjort fel eller att det berott på ett missförstånd. Ledningen hade gett uttryckliga order om att vi inte fick komma in.

Seko centralt kopplades in och har nu begärt en tvist med arbetsgivaren.

– Ja, så här får det ju bara inte gå till. Vi måste kunna komma in och träffa våra medlemmar. Dessutom hade den lokalt fackliga representanten meddelat mig att han hade fått facklig ledighet vid det första tillfället som plötsligts drogs in. Det tycker jag är märkligt. Det verkar som om de inte vill ha insyn i verksamheten.