Det anser Roger Nilsson, Sekos regionala samordnare inom Kriminalvården i södra Sverige. Han hävdar i en anmälan till Datainspektionen att häktet i Malmö bryter mot lagen.

Av anmälan framgår att facket anser att det saknas ett tydligt syfte med kameraövervakningen och att häktesledningen sparat filmat material i mer än ett år och lämnat materialet fullt tillgängligt för vem som helst att ta del av via en personaldator.

–Arbetsgivaren använder kameraövervakningen mot personalen, säger Roger Nilsson, utan att de kan ange varför. Vi har varit med om att man anklagat personal för att ha gjort fel och hänvisat till bildmaterial, som sedan visar sig inte finnas.

Joachim Moberg är kriminalvårdschef för häktet i Malmö. Han tillbakavisar kritiken, säger att det enda syfte som finns är att bidra till säkerheten.

–Det är ett extremt tydligt syfte. Vi har bara använt kameror vid incidenter. Sen kan det finnas kameror som är felriktade och det kan vi se över, säger han.

Han vill inte kännas vid att det finns inspelade filmer på en personaldator.

–Det finns ett avtal mellan Seko och vårt huvudkontor om hur detta ska skötas, säger Joachim Moberg.

Christer Henriksson är central samordnare för Seko inom Kriminalvården. Han känner inte till något avtal om kameraövervakning. Frågan har tagits upp i central samverkan, men Seko har inte fått några svar på frågor om hur Kriminalvården tillämpar kameraövervakningen gentemot personalen.

–Det verkar som om arbetsgivaren är villrådig, säger Christer Henriksson.

Han har under senare tid reagerat mot att flera ärenden i personalansvarsnämnden, som bedömer om personal begått misstag i arbetet, bygger på material som kriminalvården spelat in med övervakningskameror.

–Det har ökat betydligt och det känns inte okej, säger han.

Maria Karlströms är handläggare på Datainspektionen. Hon konstaterar att personuppgiftslagen som reglerar kameraövervakning på arbetsplatser säger att behovet av och syftet med övervakningen ska vara tydligt.

–Man får inte sätta upp kameror och senare ändra syftet med bevakningen, säger hon.

Hon vill inte uttala sig om Sekos anmälan. Hon säger att ett utlåtande kan dröja eftersom Datainspektionen inväntar en ny kameraövervakningslag som träder i kraft den 1 juli i år. Om den antas av riksdagen.