–Det är positivt och vi börjar hitta tillbaka till en vardag. Den nya ledningen lyssnar på personalen och agerar därefter. Det är som balsam för våra sargade själar. Vi hoppas att det ska fortsätta så, säger skyddsombudet Gunilla Järlhammar.
Den nya ledningen, kriminalvårdschef Fredrik Wallin och säkerhetschef Christoffer Sunesson, har inlett ett arbete med att höja säkerheten och förbättra rutinerna på häktet.
Det framgår av Kriminalvårdens svar på Arbetsmiljöverkets underrättelse, som bland annat innehöll krav på förbättringar av informationen till de anställda, säkrare promenader och rutiner för arbetet med de intagna.
Arbetsmiljöinspektör Ulla-Maj Skog är nöjd med beskedet från häktet.
– De verkar i stora drag ha anammat våra krav, säger hon.
Eftersom förundersökning om arbetsmiljöbrott pågår kan Ulla-Maj Skog inte i detalj beskriva vad Kriminalvården har gjort eller planerar att göra. Av svaret framgår dock att promenadgården på häktet kommer att byggas om, ett arbete som snart inleds, och att häktet nu sett till att personalen inte behöver vända ryggen till när dörrarna till promenadgårdarna öppnas. Just det var ett tungt krav från Arbetsmiljöverket.
Inget ensamarbete förekommer vid transporter inom häktet, Arbetsmiljöverkets förbud gäller. Kriminalvården genomför just nu en genomgång av ensamarbete inom hela verksamheten.