Det är den tidigare häkteschefen och chefen för restriktionsavdelningen som än en gång ska prövas i en rättegång. Aino Alhem, åklagare, säger till Sekotidningen att det inte finns någon ny bevisning i fallet.

-Nej, det blir samma material som i tingsrätten, säger hon.

Under förhandlingarna i hovrätten, som pågår fram till den 7 september, kommer vittnesförhören från tingsrätten att spelas upp och domstolen får tillgång till samma skriftliga bevisning.

Hovrätten ska pröva om de båda häktescheferna gjort sig skyldiga till arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död, normalgraden. Åklagaren yrkar inte längre på att cheferna gjort sig skyldiga till ett grovt arbetsmiljöbrott.

Bakgrunden till åtalet är dödsmisshandeln av kriminalvårdaren Karen Gebreab på häktet i Huddinge i oktober 2011. Den intagne som dödade Karen dömdes till livstids fängelse.

Åtalet mot cheferna på häktet bygger på att de hade ansvaret för arbetsmiljön och att de brustit i sitt arbetsmiljöarbete, att det lett till Karen Gebreabs död.

Enligt överklagandet handlar det om oaktsamhet av allvarligt slag.

Aino Alhem sa i samband med att hon överklagade domen att hon fortfarande anser att häkteschefen, som hade det övergripande ansvaret, samt chefen för restriktionsavdelningen, har gjort sig skyldiga till arbetsmiljöbrott.

Hon har stöd för sin uppfattning av tre av tingsrättens ledamöter.

De båda tilltalade nekar till brott.