Södertörns Tingsrätt anser inte att åklagaren kunnat bevisa att häktet Huddinge brustit när det gäller rutiner och åtgärder för att säkra arbetsmiljön för de anställda. Tingsrätten anser inte heller att åklagaren kunnat bevisa att mordet på kriminalvårdaren Karen Gebreab kunnat förhindras om de extra rutiner som åklagaren efterlyst hade funnits på plats.

Tre av rättens sex ledamöter är av en annan uppfattning och anser att häkteschefen och en av avdelningscheferna ska dömas för att ha vållat Karen Gebreabs död.

De tre tidigare cheferna stod åtalade för arbetsmiljöbrott, grovt vållande till annans död i samband med att kriminalvårdaren Karen Gebreab misshandlades till döds den 3 oktober 2011. Åtal väcktes i somras och åklagaren har hävdat att de tre häktescheferna inte vidtagit alla de åtgärder som behövs för att undvika olycka eller dödsfall.

Tingsrätten går dock på försvarets linje och menar att de åtalade gjort vad som krävs av dem och att de inte ska dömas för arbetsmiljöbrott.

Kammaråklagare Bo Lindgren vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål och biträdande åklagare under rättegången säger i en kommentar att domen är mycket omfattande och gedigen. Åklagarna ska nu studera domen och se om den ska överklagas.

Han noterar att tre av ledamöterna haft avvikande mening.

-De tre menar att det finns ett straffansvar för två av de tilltalade och det ska vi förstås studera särskilt, säger han.

Senast den 23 februari ska kammaråklagare Aino Alhem fatta beslut om domen ska överklagas till hovrätten.

Kriminalvården vill inte kommentera domen förrän den vunnit laga kraft. Det säger Hanna Jarl Källberg, anstalts- och häktesdirektör till Sekotidningen.