Beskedet att lokalerna skulle göras om till asylboende kom plötsligt.

– De häktade flyttades på 24 timmar och sedan började personalen plocka ner sin arbetsplats, bit för bit, säger Katarina Larsson som var Sekorepresentant på häktet.

Det positiva var att ingen skulle förlora sin anställning. Elva personer skulle vara kvar för att tömma lokalerna, några blev utlånade till Migrationsverket och resten flyttades över till det stora häktet i Helsingborg.

Sedan kom beskedet om att det inte blir något asylboende lika plötsligt.

– De elva som skulle få vara kvar var väldigt glada över det. Flera av dem har jobbar där i över 25 år och varit med om många förändringar. Och så helt plötsligt får vi veta att det inte blir någonting alls, det är under all kritik, säger Katarina Larsson.

Det hon framför allt är kritisk mot är den bristande informationen och avsaknaden av delaktighet. Alla beslut har tagits på central nivå och personalen har inte fått veta något förrän allt varit klappat och klart.

– Den psykiska hälsan hos de anställda har inte varit på topp de senaste månaderna på grund av det här.

Det är inte första gången de anställda på Bergaanstalten tvingats anpassa sig till förändringar.

– Vi har gått från anstalt till hälften anstalt,  hälften häkte till bara häkte till tänkt asylboende och nu blir det ingenting, säger Katarina Larsson.

Vad som nu kommer hända med lokalerna är oklart, enligt SVT Sydnytt.

– Det är lite för tidigt att svara på helt säkert. Vi har inlett det arbetet och kan nog återkomma efter helgerna med mer tydliga besked, säger Lovisa Nygren i generaldirektörens stab på Kriminalvården till Sydnytt.

Hon säger också att det inte är klart vad omställningen hittills kostat och vem som ska stå för det.