– Arrestlokaler lämpar sig inte för att ha personer där en längre tid. Det blir också svårt att uppfylla de rättigheter häktade har, säger Madelaine Seidlitz, som är jurist på Amnesty i Sverige.

Hon menar att arrestlokalerna även kan upplevas som svåra miljöer att vistas i – jämfört med häktesceller. Och är kritisk mot att Kriminalvården inte gjorde någon förutredning eller bedömning av varje enskilt fall innan de häktade sattes i arresten, då det kan finnas personer som lider av olika trauman, eller har särskilda skäl för varför det är olämpligt att placera personen i en arrest.

”Beror på systemfel”

Kriminalvården i Falun har sagt till P4 Dalarna att situationen inte var optimal – men att placeringen var nödvändig med anledning av ett överfullt häkte.

Personal från ett privat vaktbolag togs in för bevakning. Något som Madelaine Seidlitz tycker är besvärande.

– Det är ett särskilt yrke att jobba som kriminalvårdare, som kräver en viss typ av utbildning för att arbete i ett häkte. Personalen från vaktbolagen har inte samma kompetens.

Seko polisens vice ordförande, Ehrenfried Jäschke, påpekar att när vaktbolag tas in, så ska deras personal på motsvarande sätt vara utbildad som polisanställda. Han säger att facket är kritisk till användandet av vakbolag överlag, men att det behöver göras i undantagssituationer.

– Det här verkar vara ett sådant tillfälle, vilket inte gör saken bättre, då det troligtvis beror på ett systemfel; en underdimensionering av Kriminalvårdens egen verksamhet. Det är ganska uppenbart att man nått sina belastningsgränser – både när det gäller beläggning på anstalter och häkten, och trycket på den egna personalen.

Olämpligt beteende

Seko-polisen menar att Kriminalvården och Polisen inte har samma kontroll över personal från vaktbolag. Exempelvis kan inte olämpligt agerande utredas av myndighetens Personalansvarsnämnden (PAN). Inte heller kan disciplinföljder vidtas.

– För inhyrd arbetskraft finns i grunden enbart hotet om brottsutredning vid olämpliga beteenden. Och inte alla olämpliga beteenden är brottsliga, säger Ehrenfried Jäschke.