Åklagaren hade yrkat på att kriminalvårdsinspektören i första hand skulle dömas för vållande till annans död. Hovrätten anser dock att det inte är bevisat att inspektören kunde förutse att den intagne skulle avlida.

Genom domen i dag gör Hovrätten ändå en delvis annan bedömning än Tingsrätten som helt friade mannen i en dom 2019.

Kriminalvårdare vittnade

Kriminalvårdens regionchef i Stockholm. Susanne Wedin, säger i en kommentar att hon ser allvarligt på det som hände, men att det är för tidigt att avgöra om domen får några konsekvenser för kriminalvårdsinspektörens fortsatta arbete inom myndigheten.

–Vi ska analysera domen, säger hon.

Flera kriminalvårdare som arbetade på den avdelning där den avlidne befann sig, har vittnat om att han mådde väldigt dåligt psykiskt och att kriminalvårdsinspektören kände till detta. Personalen hade informerat honom på avdelningens morgonmöten. De menade att han behövde vård eftersom han varken åt eller drack.

Det fanns även ett beslut om att vattnet skulle stängas av i den intagnes rum efter att han låtit vattnet vara på och orsakat översvämning.

Hovrätten lägger i sin dom särskilt stor vikt vid vad kriminalvårdarna berättat och skriver i domen:

”Hovrätten konstaterar att kriminalvårdarna, som samtliga har hörts under ed, har berättat i huvudsak samstämmigt om vad de har framfört på morgonmötena och direkt till kriminalvårdsinspektören. De har berättat att de framför allt har tagit upp den intagnes dåliga psykiska mående och att denne gradvis blev allt sämre. ”

Dödsfallet ändrade rutinerna

Det är inte fullt lika tydligt, menar hovrätten, att kriminalvårdsinspektören var medveten om att den intagne inte åt och drack tillräckligt. Och att han därmed inte kunde veta att hans tillstånd kunde leda till döden. Därför döms inspektören inte för vållande till annans död.

Dock borde han ha agerat enligt sitt ansvar som chef på avdelningen och sett till att den intagne fått sjukvård. Därför döms han för tjänstefel.

Sekotidningen har tidigare berättat om fallet och att det är klarlagt att den intagne avled av törst och att tillståndet pågått under en längre tid när han dog. Något som även Tingsrätten konstaterar i sin friande dom. 23-åringen avled på sjukhus efter att en läkare skrivit ett vårdintyg.

Susanne Wedin säger att arbetet på Sollentunahäktet förändrats efter dödsfallet 2017. En intern utredning visade på flera brister,

–Vi har skärpt rutinerna för mat och vätskelistor, vi har utbildat sjuksköterskorna i psykisk ohälsa och infört striktare dokumentation av morgonmötena, säger hon.