De första tre månaderna är besparingen drygt 3 miljoner mindre än beräknat, enligt kommunikationsdirektör Mats Hollander.

Samtidigt är lågkonjunkturen för Green cargos största kunder fortsatt dålig och ingen vändning är i sikte. Nyförsäljningen har dock ökat, enligt företaget.

Sekos slutsats att krisavtalet åtminstone fungerat hyfsat för personalen.

–Vi får se det verkliga resultatet först när maj månad är avslutad. För oss är det positivt att ingen sagts upp, säger Peter Lundmark, ledamot av företagsfackets styrelse.

Först i mitten av juni räknar Seko med att det ska finnas en analys klar av vårens arbetstidsförkortning och lönesänkning. 

–Vi granskar hur mycket övertid, mertid och timanställda företaget haft under våren. Om det varit hög andel övertid så har krisavtalet inte gett något, säger Peter Lundmark.

Under sommaren kommer företaget att skicka ut en enkät till personalen för att ta reda på hur krisavtalet fungerat. Till hösten var det sagt att det skulle bli frivilliga erbjudanden, men Mats Hollander säger att inget är klart.

–Krisavtalet löper ut den sista augusti, hur det blir sen vet vi inte. Vi vet inget om våra volymer och vi har haft stora pensionsavgångar under våren, säger han.

Enligt Seko har mellan 100 och 150 personer valt att gå i pension.