Sekos fackliga representanter välkomnar att Green cargo tar ett större grepp.

-Det kommer att bli personalminskningar, men det är nödvändigt att göra något. Volymerna har inte ökat, utan ligger kvar på låg nivå. Om inget görs riskerar vi konkurs, säger Peter Lundmark, styrelseledamot i Seko på Green cargo.

En tröst i sammanhanget är att snittåldern bland personalen i produktionen är relativt hög och Peter Lundmark tror att en hel del kommer att hinna gå i pension. Under våren pensionerades 100 medarbetare.

-Å andra sidan vet vi ännu inte vilka orter som kommer att beröras av neddragningar, säger han.

Det finns inga trygghetsavtal på företaget, och inga pengar att köpa ut anställda med.

I går informerades all personal om en konsultrapport som ledningen ställer sig bakom och som föreslår en genomgång av verksamheten. Green cargo ska bland annat kontakta samtliga kunder och diskutera villkor och behov. Seko tror att det är en bra idé.

-Sen är det en politisk fråga att järnvägen fortsätter att tappa gods framför allt till lastbil. Något som går emot det många politiker säger, att järnvägen ska prioriteras som ett miljövänligt alternativ, säger Peter Lundmark. Det är märkligt att det inte ska gå att få lönsamhet på godstrafik på järnväg.

Green cargos styrelse fattar det formella beslutet om översyn av verksamheten den 25 oktober.