För att möta efterfrågan på lokförare tar nu Green cargo till extraordinära åtgärder för att locka till sig nya.

Bland annat erbjuds en bonus, enligt uppgift på 10 000 kronor, till anställda i Green cargo som lyckas övertala någon att börja köra för bolaget.

– Jag vill inte kommentera summan, men om vi får tips som leder till en rekrytering så är vi beredda att belöna våra anställda som arbetar som ambassadörer för företaget, säger Sohana Josefsson, HR- och kommunikationsdirektör på Green cargo.

Företaget har också skickat brev till lokförare anställda i andra bolag i syfte att försöka locka över dem.

– Vi har kontaktat lokförare för att berätta vad vi har att erbjuda.

Och vad är det?

– Bland annat en ny arbetstidsmodell som vi håller på att ta fram, med mer komprimerad arbetstid som då ger mer ledighet. Vi har också köpt in nya lok som kanske kan locka någon som vill köra de modernaste loken.

Har ni sett någon effekt av era insatser?

– Ja, vi ser att det finns ett intresse för vårt företag genom de aktiviteter vi jobbar med.

Dessutom arbetar Green cargo internt med att få ut personer med lokförarkompetens, men som sitter på andra typer av tjänster.