Industrin anser att godsspåren har för låg prioritet när underhållet planeras. Vad säger du om det?

– Vi har en känsla av att man undervärde­ rar framkomligheten för gods när man gör de samhällsekonomiska kalkylerna. Jag sä­ger inte att det är så, men känslan finns där.

Kommer ni prioritera upp godstrafiken i era instruktioner till Trafikverket?

– Vi har bett om underlag för den nationella trafikplanen 2018 och då sagt att godsets framkomlighet ska vara en prioriterad fråga.

Men kommer ni ändra prioriteringsordningen så godstrafiken hamnar högre upp?

– I underlaget för nästa nationella plan in­går att göra rimliga beräkningar för godset och att godsets framkomlighet är en prioriterad fråga. Men systemet hänger ju ihop, så det är inte så enkelt som att prioritera ner persontrafiken i Stockholm för att få mer pengar till godsstråken.

Kan ni inte peka med hela handen och säga åt Trafikverket att byta spåret Boden– Bastuträsk till exempel?

– Med de prioriteringar och den summa pengar som är politiskt beslutade ska myndigheten bestämma vad som ska göras. Så vi kan inte gå in och peka ut en enskild sträcka.