Seko förde inte fram någon särskild fråga, men delar övriga förbunds uppfattning att arbetsmiljön på Samhall försämrats under senare år.

Kraven har ökat på de som ska jobba i företaget vilket skapar stress, menar facken. Att det finns brister i arbetsmiljön och otrygghet i anställningen har bland annat Dagens Arbete och Fastighetsfolket visat i flera artiklar.

-Vår bild är att det bara blir sämre och sämre. Samtidigt hade Mikael Damberg tagit del av Samhalls medarbetarenkät, som visar motsatsen, det vill säga att det blir bättre och bättre, säger, säger Annika Ödebrink. Det måste vi borra djupare i.

LO-förbunden, varav Fastighets, Kommunal och IF Metall är störst, är ense om att Samhall inte är vad det varit. Nu är det i hög grad servicejobb, ibland med  många  flera arbetsställen.  –Det passar inte alla. Tidigare var många Samhalljobb på mer fasta arbetsplatser, säger Annika Ödebrink.

Nästa steg för facken är att kontakta Arbetsmarknadsdepartementet för att försöka få till ett möte.

-Samhall är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och det har Arbetsmarknadsdepartementet inflytande över, säger Annika Ödebrink.

Seko har 100 medlemmar på Samhall. De är spridda över landet i olika verksamheter.