Åsbro kursgård, en mil söder om Hallsberg, utbildar arbetskraft för energibranschen, bland annat i att bygga kraftledningar.

Den 28 oktober 2014 omkom en 22-årig man under en kurs för ledningsmontörer då en 30 meter hög så kallad Canadastolpe rasade.

Olyckan inträffade under en slutövning då man skulle montera Canadastolpar på ett övningsfält. Stolparna är avsedda att användas när man gör tillfälliga ledningsdragningar och reparationer på elnätet.

22-åringen befann sig omkring 20 meter upp i en stolpe som inte var tillräckligt förankrad i marken. Flera stag var inte riktigt satta. Stolpen rasade, 22-åringen följde med i fallet och ådrog sig omfattande skador på huvud och bröstkorg. Hjärt- och lungräddning inleddes omedelbart men hans liv gick inte att rädda.

Vd:n för Åsbro kursgård och en instruktör åtalades för arbetsmiljöbrott. Enligt åklagaren hade de båda männen brustit i fråga om riskbedömning samt planering och genomförande av övningen.

Örebro tingsrätt dömde i somras instruktören för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till

annans död till 60 dagsböter à 100 kronor, medan Vd:n för kursgården friades. Åsbro kursgård AB dömdes att betala en miljon kronor i företagsbot.

Göta hovrätt konstaterar nu att samtliga som hörts i målet, även de elever som ingick i olycksgruppen, varit ense om att de som deltog i övningen hade tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna resa stolpen på ett säkert sätt.

Hovrätten konstaterar också att kursgårdens anställda gjort en riskbedömning av slutövningen, och att man vid riskbedömningen inte har haft anledning att ta med i beräkningen att någon skulle kunna komma att lossa temporära stag innan samtliga permanenta stag var fast förankrade. Ett agerande som gick stick i stäv med givna instruktioner för arbetet och stred fullständigt mot absolut grundläggande principer i branschen för stagning av stolpar.

Sammanfattningsvis anser hovrätten att det inte förekommit sådana brister i arbetsmiljön som innebär att någon eller flera personer vid kursgården ska anses ha gjort sig skyldiga till ett arbetsmiljöbrott som inneburit ett vållande till 22-åringens död. Och därför blir det friande dom rakt över.