I slutet av februari i år hoppade en postanställd ut från fjärde våningen på en kontorsbyggnad. Ett par veckor senare hängde sig en annan anställd i entrén på en distributionscentral.

Båda händelserna inträffade i olika delar av Bretagne i västra Frankrike.  

Facken hävdade att detta var bevis för att den psykiska arbetsmiljön hos La Poste verkligen har försämrats avsevärt.

Nu svarar arbetsgivaren med att meddela att man ska göra massiva nyanställningar, för att minska på pressen.

Fram till 2014 ska Posten utbilda och anställa, inte 10 000 personer som tidigare planerat, utan 15 000. Postledningen lovar dessutom att förbättra den sociala dialogen.

Men facken slår knappast klackarna i taket. Totalt sett fortsätter arbetsstyrkan att minska genom så kallad naturlig avgång. Personer som slutar för att de går i pension får sällan en ersättare.

– Vi har inte intrycket av att arbetsgivaren är beredd att ta itu med den verkliga orsaken till missnöjet, säger Valérie Kerauffret.

Hon har jobbat både som brevbärare och bakom kassan på ett postkontor i Rennes i Bretagne, och är bas för facket CGT:s postanställda i regionen.

För henne är grundproblemet att Posten idag drivs som ett vinstgivande bolag.

För två år sedan omvandlades detta verk till ett helstatligt ägt aktiebolag, med idag cirka 240 000 anställda. För tio år sedan var de 90 000 fler.

– Vi har åratals av omorganiseringar och omstruktureringar bakom oss. Vi ska inte längre ge offentlig service till invånarna, utan försöka sälja varor till kunder. Det är väldigt påfrestande.

Valérie Kerauffret säger att facken diskuterar protestaktioner under hösten. Hon berättar också att det rättsliga efterspelet till självmorden är långt ifrån avslutat.

Facket kommer snart att lämna in en stämningsansökan, med målet att få händelserna att klassas som arbetsskador.