Domen är den första i sitt slag i Frankrike. Den statliga eljätten EDF har förklarats som ansvarig för att en kärnkraftsarbetare fick lungcancer.

Historien handlar om Jean-François Cloix, som dog för tre år sedan. Under 30 års tid hade han arbetat med underhåll på kärnkraftverket i Dampierre-en-Burly i centrala Frankrike.

Även om han var rökare var hans änka övertygad om att det var strålningen på kärnkraftverket som var orsaken till sjukdomen. Efter att Försäkringskassan hade stämplat cancern som yrkessjukdom, beslutade hon sig för att stämma EDF.

Nu har Försäkringskassans domstol gett henne rätt och säger att arbetsgivaren har begått ett ”oförlåtligt fel”. Elbolaget ska betala skadestånd på drygt 825 000 kronor till mannens efterlevande.

Företaget har beslutat att överklaga. Enligt EDF:s advokat hade mannen utsatts för en strålning som ligger långt under de tillåtna gränsvärdena.

Under 30 års yrkesliv handlar det om totalt 50 millisievert, som ska sättas i relation till att det årliga taket är 20 mSv, hävdar företaget.

Domstolen säger inte uttryckligen att cancern enbart förorsakades av den joniserande strålningen, men att sambandet inte kan uteslutas.

– Arbetsgivaren var medveten om riskerna, och gjorde inte tillräckligt för att skydda honom, säger änkans advokat Emmanuelle Gintrac.

Hon berättar dessutom att strålningsvärdena handlar om uppskattningar, eftersom de tidigare inte dokumenterades lika noggrant som de görs idag.

Inget fack har stått bakom processen mot elbolaget. Hos ett av dem är man förvånad över domen.

– Ja, den är märklig. Det är förvånansvärt att företaget döms till oförlåtligt fel, trots att mannen har utsatts för en låg strålningshalt, säger Bruno Carraro, generalsekreterare i facket CFDT:s energifederation i centrala Frankrike.

Men han hoppas att domar av det här slaget gör att arbetsgivarna blir mer försiktiga med vad de utsätter personalen för.

Från svenskt håll möts den franska domen med förvåning.

– Jag har svårt för att tro på ett samband mellan arbetet på ett kärnkraftverk och den här tragiska historien. Åtminstone här i Sverige har vi ett bra fungerande strålskydd, och säkerhetsreglerna är väl inpräntade bland oss anställda, säger Mårten Walfridsson, som är Seko-ombud och arbetar med underhåll och reparationer av säkerhetsventiler på Ringhals.

– Kärnkraftsmotståndare har länge letat desperat efter bevis på att de anställda kan få cancer av sitt arbete. Men man har inte funnit detta samband, säger Ingrid Thune, före detta huvudskyddsombud på Forsmark. Hon säger också att det går att vara rökare och att arbeta på ett kärnkraftverk, bara man följer säkerhetsföreskrifterna.

Ingen av de tillfrågade vill uttala sig direkt om den franska domen, men förstår att franska fack kan vara förvånade.

– Min spontana reaktion är att de strålningsdoser som mannen har varit utsatt för ligger långt under alla gränsvärden. Eftersom han var rökare, hade det kanske varit lämpligare att stämma ett tobaksbolag istället, säger Ann-Christin Hägg, som är utredare i strålskyddsfrågor hos den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten.

Hon förklarar att de anställda skyddar sig mot radioaktiva partiklar, som kan finnas inom de så kallade kontrollerade områdena på kärnkraftverken.

Det är för att förhindra att dessa ska tränga in i kroppen, som man måste ha skyddsmask och skyddskläder, och låta bli att till exempel äta på plats.

– Men mig veterligen gäller motsvarande säkerhetsregler och samma gränsvärden på kärnkraftverk i hela EU.  Ann-Christin Hägg berättar att EU just nu arbetar på ett nytt direktiv vad gäller strålskyddet. Men detta kommer att gälla samhället i sin helhet.