-Vad ska man säga, jag blir allt sämre i mina axlar men Försäkringskassan och Förvaltningsrätten tar ingen hänsyn till att jag egentligen inte kan arbeta alls, säger hon.

Förvaltningsrätten motiverar, sammanfattningsvis, sitt avslag med att det medicinska underlaget visar att Carina klarar ett lättare på ”arbetsmarknaden normalt förekommande arbete”. Sådana arbeten finns utan att det krävs anpassning, anser domstolen.

För Carina Österman är det svårt att förstå domen då det halvtidsjobb hon i dag har på Postnord i Örebro är anpassat till hennes besvär. Hon kan inte sortera och dela ut brev, som ingår i det vanliga brevbärarjobet, utan har andra arbetsuppgifter.

-Det fungerar bra, men jag har dagar där även det är tufft, säger hon.

Allt började hösten 2016 då Carina fick veta att den sjukskrivning hon haft för sina trasiga axlar inte skulle godkännas efter 180 dagar i rehabiliteringskedjan. Hon skulle söka nytt arbete, ansåg Försäkringskassan.

-Jag kunde välja mellan att ta tjänstledigt och söka nytt arbete med a-kassa eller gå tillbaka till Posten. Jag gjorde det senare och arbetade heltid fram till april 2017.

-Jag bevakade inte min sgi, sjukpeninnggrundande inkomst, genom beslutet. Jag vet inte om det var rätt eller fel, men det var vad jag gjorde. Jag ville inte släppa mitt jobb.

Carina har två år kvar till pensionen från Postnord och vill hålla fast i sin tjänst. Sen april 2017 arbetar hon halvtid och har sjukintyg från läkare på den andra halvan, för att ha kvar sin heltidstjänst.

-Sjukpenning var det länge sedan jag fick. Jag ansökte senast i början av januari, då jag arbetat 90 dagar och har möjlighet att söka ersättning igen, men har inget hört från Försäkringskassan än, säger hon. Det är snart en månad sedan.

Samtidigt väntar hon på beslut om livränta, som hon ansökte om hösten 2017.

-Vi får se vad som händer. Har du inte en stark familj så orkar du inte med det här. Det behövs att du är envis och får juridisk hjälp.

Efter häftig kritik från bland annat LO har regeringen beslutat se över Försäkringskassans tillämpning av begreppet normalt förekommande arbete.