Uppdaterad

Det slår Förvaltningsrätten fast i en dom och går därmed på Arbetsmiljöverkets linje i frågan. Nu har Bring citymail två månader på sig att lösa frågan, annars utgår vite om 500 000 kronor. Företaget kan dock överklaga till nästa instans.

Redan 2016 ställde Arbetsmiljöverket krav på tillfredsställande pausutrymmen, möjlighet att värma medhavd mat på utdelningsrundor och toaletter, mot ett vite. Något som Bring citymail överklagade.

-Vi har väntat länge på en dom. Nu ska vi träffa företaget nästa vecka för att diskutera frågan, säger Eddie Lövholm Eriksson, ordförande för Seko på Bring citymail.

Foto: Jens-Olof Lasthein

Domen är inte direkt riktad till facket och skyddsorganisationen, som från början ställde krav på bättre pausutrymmen, lunchmöjligheter och toaletter. Men de krav som Arbetsmiljöverket ställer bygger på att parterna hittar lösningar i samverkan.

-Ja. Vi vill förstås ha bra lösningar i alla delar. I avtalsrörelsen förra året fick vi igenom en ekonomisk kompensation för de som tvingades köpa lunch ute på sina rundor. En del rundor har gjorts om. Nu har vi förhoppningsvis en chans att också ordna uppvärmningsmöjligheter för de som vill ha matlåda, säger Eddie Lövholm Eriksson.

Förvaltningsrätten håller med Bring om att brevbärare med heldagsturer inte kan kräva exakt samma faciliteter som på en fast arbetsplats, men domstolen understryker att det har inte heller Arbetsmiljöverket krävt. Arbetsmiljöverket kräver enbart att alla arbetstagare ska ha tillgång till någon form av restaurang eller matutrymme. Enligt Förvaltningsrätten är detta krav inte orimligt eller svårt att uppfylla. Det går att lösa menar domstolen.
Detsamma gäller för kraven på låsbara toaletter och möjlighet till pausutrymmen.

Seko anser att det bästa är att Bring citymail tecknar överenskommelser om att brevbärarna får använda personalutrymmen på andra arbetsplatser, längs utdelningsrundorna, såsom bensinmackar och närbutiker. Något som Bring hittills sagt nej till.

Bring citymails vd Patrik Östberg säger att företaget redan genomfört en del sedan Arbetsmiljöverket lade sina krav 2016. Han pekar på två saker:

-Vi har gjort om en del rundor som tidigare varit problematiska så att det fungerar att återgå för måltidsrast och vi vi har infört måltidsersättning där det inte varit möjligt att återgå till utdelningskontoret för måltidsrast.

-Nästa vecka har vi ett möte i centrala skyddskommittén där vi ska diskutera hur vi ska hantera ärendet.

Seko vill gärna att det ska tecknas avtal med lokala näringsidkare. Är ni redo att göra det?

-Vi får se. Vi är öppna för olika lösningar så länge det fungerar i organisationen.