I senaste numret av Sekotidningen, nummer 1 2011, berättade vi om Börje Kjellkvist och hur han motarbetades av sin dåvarande arbetsgivare, Relacom.
Nu har Börje Kjellkvist en praktikplats på ABK, det allmännyttiga bostadsbolaget i Kristianstad och på en bild i samband med intervjun är han klädd i ABKs arbetskläder.
Sekotidningen vill förtydliga att hans nuvarande arbetsgivare, ABK, överhuvudtaget inte har något att göra med det som framkommer i intervjun. Vi beklagar om det ändå har varit möjligt att dra den slutsatsen.

Mats Andersson
Chefredaktör och ansvarig utgivare
Sekotidningen